× SEMENSKI KUKURUZ SADNICE VOĆA I VINOVE LOZE SADNICE RUŽA I LUKOVICE CVEĆA KESICE POVRĆA I CVEĆA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA ĐUBRIVA
☰ ASORTIMAN

Prodavnica broj 3.


Poljoprivredna apoteka u Baču je u vlasništvo OZZ "Zora" prešla oktobra 2014.godine.


S obrzirom da se nalazi na već dobro poznatoj lokaciji za lokalno stanovništvo,a i šire, prodajni asortiman joj je širi. Ovde ćete pored semenskog i sadnog materijala, stočne hranu Veterinarskog zavoda Subotica, velikog izbor premiksa kao i komponenti za stočnu hranu, širokog izbora plastike za domaćinstvo, opreme za navodnjavanje, radnih odela, hrana za kućne ljubimce, naći i veliki izbor sredstva za zaštitu bilja, đubriva i ostalog potrebnog za poljoprivrdnu proizvodnju različitih kultura.Kontakti:


Vanja Miladinović, msc.ing zaštite bilja

Mob: +381 64 50 99 561

E-mail: vanja@zoraozz.com


Viktor Genić, trgovac

Mob: +381 63 55 27 17

E-mail: viktor@zoraozz.com


Tel:+381 21 771 215


Radno vreme:

Radnim danom: 08-15h

Subotom: 08-13h