× ĐUBRIVA SADNICE VOĆA I VINOVE LOZE SADNICE RUŽA I LUKOVICE CVEĆA KESICE POVRĆA I CVEĆA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
☰ ASORTIMAN

VODOTOPIVA ĐUBRIVAFERTICARE 15:30:15 (Starter)

Za početak sezone i bolje ukorenjavanje

Startno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora, za bolje ukorenjivanje biljaka nakon presađivanja na stalno mesto. Odličan za povrće, jagodičasto i drugo voće nakon sadnje do cvetanja. Preporučuje se i povremena upotreba u vegetaciji za obnavljanje korenovog sistema.FERTICARE 14:11:25

I - za razvoj plodnih grana

Pogodan za ishranu svih vrsta biljaka tokom cele vegetacije zbog idealnog odnosa NPK elemenata. Značajno ubrzava cvetanje, izbacivanje plodnih grancica kod jagodastog voća i poboljšava zametanje plodova.


FERTICARE 24-8-16

II za rast i razvoj vegetativnih organa

Upotrebljava se nakon ukorenjavanja, tokom intenzivnog porasta i razvoja svih intenzivnih kultura. Odlično đubrivo za korekciju ishrane useva koji zaostaju u porastu i imaju slabiju bujnost i vegetativnost. Preporučuje se i za folijarne tretmane za povrtarske, voćarske i ratarske kulture tokom intenzivnog porasta.FERTICARE 10-5-26

III – posle cvetanja, za plodonošenje i nalivanje plodova

Obezbeđuje lepšu boju plodovima, poboljšava kvalitet, krupnocu i mogućnost dugotrajnijeg skladištenja.


KRISTA FLEX

20:20:20, standardno đubrivo

Đubrivo sa podjednakim sadrzajem elemenata, za upotrebu tokom cele vegetacije, narocito kod jagodastog voća koje ne sazreva podjednako.KRISTA K

Kalijum-nitrat - za sazrevanje

Dvokomponentno đubrivo za sazrevanje plodova. Poboljšava kvalitet proizvoda kao i sposobnost skladištenja. Povećava otpornost biljke na sušu, bolesti i štetočine.


KRISTA MgS – magnezijum sulfat


KRISTA MgS je dvokomponentno dopunsko đubrivo-magnezijum sulfat. Smanjuje pH vrednost vodenog rastvora, u slucaju deficita za magnezijumom vraća biljkama sjaj i zelenu boju.


KRISTA SOP – Kalijum sulfat


KRISTA SOP je dvokomponentno dopunsko đubrivo-kalijum sulfat. Smanjuje pH vrednost vodenog rastvora, povećava otpornost biljke na stres. Utiče na brži rast i razvoj useva. Povećava kvalitet proizvoda i produžava skladištenje.


YaraLiva Calcinit – kalcijum nitrat


YaraLiva Calcinit je đubrivo namenjeno za prevenciju i otklanjanje simptoma nedostatka kalcijuma. Upotrebom YaraLiva Calcinit sprečavate pojavu gorkih pega kod jabuke, suve truleži vrha ploda kod paprike, rubne paleži lista salate i kupusnjača.


Yara Vita Rexolin Q40 – EDDHA helat gvožđa


Đubrivo kojm se nadoknadjuju potebe biljaka za gvožđem. Simptomi nedostatka gvožđa se često sreću u našim krajevima, s toga je važno biljaka nadoknaditi taj nedostatak, preventivno ili po pojavi simptoma, upotrebom đubriva koja sadrže helate gvožđa, brzo dostupne biljakama.


NS 640

(FAO 600)

Tip hibrida: NS 640 je srednje kasni hibrid. Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže. Dobro podnosi sušu. Stablo je visoko, elastično, čvrsto, otporno prema poleganju i lomu. Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna. Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje mase 1000 zrna iznad 400 grama.
Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Pogoduje mu ranija setva. Daje stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.

Gustina setve: 62.000/ha biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000/ha biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000/haNS 6010

(FAO 600)

Tip hibrida: NS 6010 je srednje kasni hibrid za intenzivne uslove proizvodnje. Rekorder je po prinosu zrna od preko 18 t/ha. Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže. Stablo je robusno, visine oko 275 cm. Klip je cilindričan sa 16 redova zrna. Zrno je izrazito duboko tipa zubana žute boje. Masa 1000 zrna iznosi oko 400 grama. Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.

Gustina setve: 65.000/ha biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000/ha biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000/haNK Lucius

(FAO 330) Najbrže otpušta vlagu

Tip hibrida: Zuban.

Niska vlaga - najniža u žetvi, visoka profitabilnost i niski troškovi sušenja. Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže. Zahteva intenzivne uslove proizvodnje. Najbolje rezultate daje na dobrim zemljištima.

U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 17 cm, a u slučaju nižeg nivoa agrotehnike sejati na razmak od 20 cm.

Gustina setve: 70 - 85.000 biljakaNK Pako

(FAO 490)

Tip hibrida: Zuban.

Čvrsta, visoka stabljika, otporna na poleganje sa izraženom Stay-green osobinom. Relativno nisko postavlljeni klipovi dužine 20 -24 cm sa 16-18 redova zrna ujednačene veličine koja brzo gube vlagu u zrenju. Otporan je na niske temperature i ima brz početni porast nakon nicanja. Odlikuje ga ranije cvetanje i stabilnost prinosa i u stresnim uslovima.

Hibrid za berbu u zrnu i klipu (sa 25-28% vlage) koji se dobro čuva u čardacima. U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm. Zbog otpornosti na niske temperature i brzog porasta idealan je hibrid za ranije rokove setve.

Gustina setve: 70 - 75.000 biljaka


Posebna ponuda: Seme tretirano insekticidom Force® 20 CS za očuvanje planiranog sklopa useva i zaštitu od ptica, zaštitu od štetnih insekata, vitalnije i otpornije biljke.NK Helico

(FAO 550)

Tip hibrida: Zuban.

Robusne, srednje visoke, dobro ukorenjene stabljike sa izraženom Stay-green osobinom. Klipovi debeli i kompaktni sa 16-18 redova, dužine 22 –26 cm sa izrazito krupnim zrnima atraktivne boje. Jako brz početni porast nakon nicanja. Izuzetno brzo tpuštanje vlage pri zrenju. Tolerantan na bolesti klipa. Listovi dugo ostaju zeleni pa se može koristiti i za silažu sa visokim sadržajem suve materije.

Za proizvodnju zrna i silaže. Idealan hibrid za kombajniranje Preporučuje se za gajenje u dobrim proizvodnim uslovima i sa visokom agrotehnikom. U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.

Gustina setve: 65 - 70.000 biljaka/ha . Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%.SY Sincero

(FAO 610)

Tip hibrida: Zuban.

Stablo visoko sa uspravnim listovima i izraženom Stay-green osobinom. Klipovi dugi i debeli sa 16 - 18 redova zrna koja izrazito brzo otpuštaju vlagu tokom zrenja. Dobro podnosi stresne uslove (sušu i visoke temperature). Daje stabilne prinose nezavisnood agroekoloških uslova i nivoa primenjene agrotehnike.

Za proizvodnju zrna a takođe je i izuzetan silažni hibrid. Dobro se bere i u klipu sa 25-28% vlage

Dobro podnosi lošije tipove zemljišta. U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23cm.

Gustina setve: 60 - 65.000 biljaka. Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%.SY Sycora

(FAO 620)

Tip hibrida: Zuban.

Visoka i snažna stabla sa velikom lisnom masom čine usev prepoznatljivim u polju. Klipovi debeli i kompaktni sa 18 – 20 redova zrna, blago konusnog oblika sa relativno malim udelom kočanke. Ima relativno brz početni porast, rano cveta i brzo otpušta vlagu iz zrna. Visoko tolerantan prema bolestima klipa. Visoka hranljiva vrednost i svarljivost čine ga pogodnim za silažu kako cele biljke tako i zrna.

Za proizvodnju zrna a takođe je i izuzetan silažni hibrid. Kod berbe u klipu potencijalni problem je teže komušanje.

Može se gajiti u svim proizvodnim uslovima. U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm u redu.

Gustina setve: 60 - 65.000 biljaka. Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%.Pajdaš

(FAO 390)

Tip hibrida: kvalitetan zuban, crvene boje. Pajdaš karakteriše visok prinos i kvalitet. Klip velik, komušina rahla, berba lagana. Zrno je krupno, tvrdo i crveno, odličnog je ranog poratsta. Stabljika niska i čvrsta a list dugo zelene boje. Tolerantan na sušu i moljca.

Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Pogoduje mu ranija setva.Klipan

(FAO 550)

Tip hibrida: kvalitetan zuban. Rekordni prinosi zrna. Stabljika niska i čvrsta. Klip velik, konusan, dobro završen. Zrno krupno u tipu zubana, žute boje. Brzo otpušta vodu iz zrna.

© Copyright 2015 OZZ ZORA