× SEMENSKI KUKURUZ SADNICE VOĆA I VINOVE LOZE SADNICE RUŽA I LUKOVICE CVEĆA KESICE POVRĆA I CVEĆA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA ĐUBRIVA
☰ ASORTIMAN


TELUS (zemljišni herbicid)

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Telus je herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje, šećerne repe i suncorketa. Primenjuje se u tretmanu posle setve, a pre nicanja useva.

Primena:

Kukuruz, soja i šećerna repa - u količini od 1,4 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (3–5% humusa).

Suncokret - u količini od 1 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 1,2 l/ha na jako humoznim zemljištima (3–5% humusa).

Aktivacija u zemljištu: Kao i kod drugih zemljišnih herbicida, Telus za aktivaciju zahteva kišu. Na vlažnom zemljištu dovoljano je i 10 l/m2 kiše, a ako je sredstvo primenjeno na suvom zemljištu, neophodno je 15 l/m2 za dobru efikasnost na korove. Ukoliko izostane kiša u dužem vremenskom periodu (2–4 nedelje), herbicidni efekat se znatno smanjuje.

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina za kukuruze ili preparatima na bazi metribuzina za soju.

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.


MONT (zemljišni herbicid)

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova u kukuruzu, soji i suncorketu. Primenjuje se posle setve, a pre nicanja useva.

Primena:

Kukuruz i soja - u količini od 1,4 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 1,6 l/ha na jako humoznim zemljištima (3–5% humusa).

Suncokret - u količini od 1 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 1,2 l/ha na jako humoznim zemljištima (3–5% humusa).

Aktivacija u zemljištu: Kao i kod drugih zemljišnih herbicida, Mont za aktivaciju zahteva kišu. Na vlažnom zemljištu dovoljano je i 10 l/m2 kiše, a ako je sredstvo primenjeno na suvom zemljištu, neophodno je 15 l/m2 za dobru efikasnost na korove. Ukoliko izostane kiša u dužem vremenskom periodu (2–4 nedelje), herbicidni efekat se znatno smanjuje.

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina za kukuruze ili preparatima na bazi metribuzina za soju.

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.


DUAL GOLD (zemljišni herbicid)

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova u kukuruzu, soji, suncorketu, šećernoj repi i sirku metlašu. Primenjuje se posle setve, a pre nicanja useva.

Primena:

Kukuruz i soja - u količini od 1,4 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 1,6 l/ha na jako humoznim zemljištima (3–5% humusa).

Suncokret - u količini od 1 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 1,2 l/ha na jako humoznim zemljištima (3–5% humusa).

Sirk - za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom Concep® III 960 EC, preparat Dual Gold 960 EC se primenjuje u količini 1,5 l/ha.


Aktivacija u zemljištu: Kao i kod drugih zemljišnih herbicida, Dual gold za aktivaciju zahteva kišu. Dugi period (2-4 nedelje) bez kiše ili zalivanja posle tretiranja može izazvati smanjene efikasnosti herbicida Dual Gold 960 EC.

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina za kukuruze ili preparatima na bazi metribuzina za soju.

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.

*ADENGO (primena u kukuruzu)

Aktivna materija: Izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon – metil 90 g/l Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l

Adengo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Primena:
Vreme primene je posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista razvoja u količini 0,40 do 0,45 l/hа (4 do 4,5 ml nа 100 m²).

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.


*HEMAZIN (primena u kukuruzu i suncokretu)

Aktivna materija: terbutilazin 500 g/l

Selektivni herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenja stepena zakorovljenosti travnim korovima.

Primena:

Kukuruz - posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista razvoja u količini 1,5 l/hа - 2,5 l/ha (u zavisnost od sadržaja humusa u zemljištu).

Suncokret - posle setve, a pre nicanja useva u količini 1,5 l/hа - 2,5 l/ha (u zavisnost od sadržaja humusa u zemljištu).

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.


*TERBIS (primena u kukuruzu i suncokretu)

Aktivna materija: terbutilazin 500 g/l

Selektivni herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenja stepena zakorovljenosti travnim korovima.

Primena:

Kukuruz - posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista razvoja u količini 1,5 l/hа - 2,5 l/ha (u zavisnost od sadržaja humusa u zemljištu.

Suncokret posle setve, a pre nicanja useva u količini 1,5 l/hа - 2,5 l/ha (u zavisnost od sadržaja humusa u zemljištu).

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.


*REZON (primena u kukuruzu i suncokretu)

Aktivna materija: terbutilazin 500 g/l

Selektivni herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenja stepena zakorovljenosti travnim korovima.

Primena:

Kukuruz - posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista razvoja u količini 1,5 l/hа - 2,5 l/ha (u zavisnost od sadržaja humusa u zemljištu).

Suncokret - posle setve, a pre nicanja useva u količini 1,5 l/hа - 2,5 l/ha (u zavisnost od sadržaja humusa u zemljištu).

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.


*WING - P (primena u kukuruzu, soji i suncokretu)

Aktivna materija: 212,5 g/l dimetenamid-p, 250 g/l pendimetalin

Selektivni herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza, soje i suncokreta za suzbijanje jednogodišnjih uskolisinih i nekih širokolisnih korova.

Primena:

Kukuruz - za zrno, za silažu i u kukuruzu šećercu može se primeniti nakon setve, a pre nicanja (pre-em) u količini 4 l/ha ili nakon nicanja useva u fazi do 3 lista kukuruza. Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove preporučuje se primena u kombinaciji sa sredstvom na bazi terbutilazina.

Soja - posle setve, a pre nicanja useva u količini 3,5 l/ha. Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove preporučuje se primena u kombinaciji sa sredstvom na bazi metribuzina.

Suncokret - posle setve, a pre nicanja useva u količini 4 l/ha Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove preporučuje se primena u kombinaciji sa sredstvom na bazi terbutilazina

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.*SENCOR PLUS (primena u soji i krompiru)

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Sencor Plus je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i zasadu krompira

Primena:

Soja - tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja soje u količinama 0,35 l/ha (3,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa i 0,55 l/ha (5,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa više od 3% humusa.

Krompir - tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva u količinama 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa više od 3 % humusa.

Radi proširenja spektra delovanja dodaju se herbicidi na bazi S-metolahlora.

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.*VELTON WG (primena u soji, krompiru, paradajzu i u lucerki)

Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke

Primena:

Soja - posle setva, a pre nicanja useva u količini 0,5 kg/ha (5 g на 100 m2), na zemljištima sa 3-5% humusa ili 1 kg/ha (10 g на 100 m2) na zemljištima > 5% humusa.

Krompir - tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva u količinama 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa 3-5 % humusa, odnosno 1,5 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa.

ili posle nisanja useva kada je krompir visine 5-10 cm (5-8 listova), u količini 0,5 kg/ha (5 g на 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa ili 0,75 kg/ha (7,5 g на 100 m2) na zemljištima sa >3 % humusa.

Paradajz - 8-10 posle rasađivanja u količini 0,5 kg/ha (5 g на 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa ili 0,75 kg/ha (7,5 g на 100 m2) na zemljištima sa >3 % humusa.

Lucerka - u vreme zimskog mirovanja, samo u zasnovanoj lucerki u količini 0,5 kg/ha (5 g на 100 m2), na zemljištima sa 3-5% humusa ili 1 kg/ha (10 g на 100 m2) na zemljištima > 5% humusa.

Radi proširenja spektra delovanja u usevu soje se dodaju herbicidi na bazi S-metolahlora.

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze.


CAMBIO


Aktivna materija: bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l

Usev: Silažni i merkantilni kukuruz, pšenica i ječam


Cambio je selektivni sistemični i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Primena:

Kukuruz - u količini od 2 l/ha, kada kukuruz ima razvijena 3-4 lista.

Pšenica i ječam - u količini od 1 l/ha u fazi od 3 lista do kraja bokorenja, kada su korovi u fazi 2-4 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona.

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, niti u uslovima povišene temperature >25°C.

AVALON


Aktivna materija: bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l

Usev: Silažni i merkantilni kukuruz, pšenica i ječam


Avalon je selektivni sistemični i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Primena:

Kukuruz - u količini od 2 l/ha, kada kukuruz ima razvijena 3-4 lista.

Pšenica i ječam - u količini od 1 l/ha u fazi od 3 lista do kraja bokorenja, kada su korovi u fazi 2-4 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona.

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, niti u uslovima povišene temperature >25°C.

AGRODIMARK


Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l

Usev: Silažni i merkantilni kukuruz


Agrodimark je selektivni sistemični i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Primena:

Kukuruz - u količini od 0,5-0,7 l/ha, kada kukuruz ima razvijena 3-5 lista, a korovi 4-6 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4 D. Može se primeniti na istoj površini jedanput.

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, niti u uslovima povišene temperature >25°C.

PLAMEN


Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l

Usev: Silažni i merkantilni kukuruz


Plamen je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Primena:

Kukuruz - u količini od 0,5-0,7 l/ha, kada kukuruz ima razvijena 3-5 lista, a korovi 4-6 lista.

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4 D. Može se primeniti na istoj površini jedanput.

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, niti u uslovima povišene temperature >25°C.

GALBENON


Aktivna materija: Bentazon

Usev: strna žita, kukuruz, soja, krompir, grašak, lucerka, lan, pasulj

Galbenon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Primena:

Strna žita: 4 l/ha tretiranjem u fazi bokorenja, a kada su korovi u fazi 2 – 6 lista.

Kukuruz: 3-4 l/ha tretiranjem posle nicanja kukuruza, a kada su korovi u fazi 2 – 6 lista.

Soja: 3-4 l/ha tretiranjem u fazi od prve do treće troliske, a kada su korovi u fazi 2 – 6 lista.

Krompir: 2-3 l/ha tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm, a kada su korovi u fazi 2 – 6 lista.

Grašak: 3-4 l/ha tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm, a kada su korovi u fazi 2 – 6 lista.

Lucerka: 3 l/ha tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm, a kada su korovi u fazi 2 – 6 lista.

Pasulj: 1,5-2,5 l/ha tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje, a kada su korovi u fazi 2-4 lista.

Lan: 3-4 l/ha tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm, a kada su korovi u fazi 2 – 6 lista.

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešat sa preparatima na bazi dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima. Može se primeniti na istoj površini jedanput.

Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C.

MATON


Aktivna materija: 2,4 – D čiste kiseline 600 g/l

Usev: Silažni i merkantilni kukuruz i pšenica


Maton je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu.

Primena:

Kukuruz - u količini od 0,5-0,8 l/ha, kada kukuruz ima razvijena 3-5 lista, a korovi 4-6 lista.

Pšenica - u količini 0,8-1,2 l/ha, tretiranjem od sredine bokorenja pa do početka vlatanja.

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja, kod pšenice se može mešati sa preparatima na bazi fluroksipira, MCPA, MCPP, klopiralida, dihlorpropa, florasulama i bromoksinila, a kod kukuruza sa preparatima na bazi dikambe, terbutilazina, nikosulfurona i rimsulfuron

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, niti u uslovima povišene temperature >25°C.

VELOX


Aktivna materija: 2,4-D etilheksilestar 850g/l

Usev: Silažni i merkantilni kukuruz i pšenica


Velox je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu.

Primena:

Kukuruz - u količini od 0,6-0,8 l/ha, kada kukuruz ima razvijena 3-4 lista, a korovi 4-6 lista.

Pšenica - u količini 0,8-1,2 l/ha, tretiranjem od sredine bokorenja pa do pojave drugog kolenca.

Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja, kod pšenice se može mešati sa preparatima na bazi fluroksipira, MCPA, MCPP, klopiralida, dihlorpropa, florasulama i bromoksinila, a kod kukuruza sa preparatima na bazi dikambe, terbutilazina, nikosulfurona i rimsulfuron

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, niti u uslovima povišene temperature >25°C.

MUSTANG


Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D 300 g/l

Usev: Silažni i merkantilni kukuruz i pšenica


Mustang je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu.

Primena:

Kukuruz - u količini od 0,5-0,6 l/ha, kada kukuruz ima 5 razvijenih listova.

Pšenica - u količini 0,5-0,6 l/ha, tretiranjem od početka bokorenja pa do pojave drugog kolenca.

Mustang je jedini preparat koji deluje istovremeno na Gallium aparine i Mathricaria spp. od nicanja do porasta 25 cm. Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i u kukuruzu sa podusevom, niti u uslovima povišene temperature >25°C.


CORUM

Aktivna materija: 480 g/l Bentazon i 22,4 g/l Imazamox

Corum je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje.

Primena:

Radi efikasne i potpune zaštite useva od korova, preporuka proizvođača je primena Coruma u split aplikaciji sa okvašivačem Dash. Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi 1-3 trolista.

Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista: Corum 0,9 L/ha + 1,0 L/ha Dash, a drugo posle 7-14 dana: Corum 0,9 L/ha + 1,0 L/ha Dash.


DYNOX

Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l

Dynox je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje.

Primena:

Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi 1-3 troliske. Preporuka proizvođača je primena Dynoxa sa okvašivačima (Trend, Magis, Frend, Dash), a radi proširenja spektra delovanja može da se koristi u kombinaciji sa herbicidima Harmony, Synfony, Habit, Promony.

Količna primene:

80 - 100 g/ha + 0,1% Okvašivač

Ne koristiti na temperaturama iznad 25°C, ne sme se mešati sa graminicidima (herbicidima za suzbijanje divljeg sirka). U jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi.

Utrošak vode: 200-400 l/ha


OXON 75 WG

Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l

Oxon je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje.

Primena:

Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi 1-3 troliske. Preporuka proizvođača je primena Dynoxa sa okvašivačima (Trend, Magis, Frend, Dash), a radi proširenja spektra delovanja može da se koristi u kombinaciji sa herbicidima Harmony, Synfony, Habit, Promony.

Količna primene:

80 - 100 g/ha + 0,1% Okvašivač

Ne koristiti na temperaturama iznad 25°C, ne sme se mešati sa graminicidima (herbicidima za suzbijanje divljeg sirka). U jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi.

Utrošak vode: 200-400 l/ha


IKARUS

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Ikarus je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje i suncokreta.

Primene:

Soja: 1,0 – 1,2 l/ha (10 – 12 ml na 100 m²). Tretiranje se obavlja po nicanju useva u fazi 2 do 3 trolista, a kada su korovi u fazi razvoja 2 do 4 lista.

Suncokret: 1,2 l/ha (12 ml na 100 m²). Tretman samo u suncokretu koji je tolerantan prema herbicidima iz grupe Imidazolinona, kada usev ima razvijenih 2 do 4 lista

Ne koristiti na temperaturama iznad 25°C, ne sme se mešati sa graminicidima (herbicidima za suzbijanje divljeg sirka). Ne mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. U jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi.

Utrošak vode: 200-400 l/ha


PASSAT

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Passat je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje, suncokreta i lucerke.

Primene:

Soja: 1,0 – 1,2 l/ha (10 – 12 ml na 100 m²). Tretiranje se obavlja po nicanju useva u fazi 1 do 3 trolista.

Suncokret: 1,2 l/ha (12 ml na 100 m²). Tretiranje se obaclja u hibridima suncokreta koji su tolerantni prema herbicidima iz grupe Imidazolinona, od nicanja do faze tri para listova.

Lucerka: 1,0 - 1,2 l/ha, kada usev ima razvijena tri trolista.

Ne koristiti na temperaturama iznad 25°C, ne sme se mešati sa graminicidima (herbicidima za suzbijanje divljeg sirka). Ne mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. U jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi.

Utrošak vode: 200-400 l/ha
© Copyright 2015 OZZ ZORA